Impressum:

Toologic BeNeLux B.V.
Oud Eemnesserweg 5L
3741 MP Baarn

Tel.: +31 (0) 85.07 03 400
info@toologic-benelux.nl

Geschäftsführer
Bernd Brunner
Norman Waschkowitz

KVK-Nummer: 72837128
BTW-Idnt.-Nummer: NL859254963B01

Technische realisatie:

skeon digital GmbH
Kampstr. 46
46395 Bocholt

Mail: info@skeon digital GmbH
Telefon: +49 (0) 2871 2974000
Web: www.skeon-digital.de

Hosting:

Rinke IT-Service
Firma Patrick Rinke
Mail: patrick.rinke@rinke-it.de

Aansprakelijkheidsbeding

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.
Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, van materiële of immateriële aard als gevolg van (al dan niet juist) gebruik van de verstrekte onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur opzettelijk of door grove nalatigheid een fout in de hand heeft gewerkt.
Aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of de gehele aanbieding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te beëindigen. 

2. Verwijzingen en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites („hyperlinks“), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, is een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval de auteur kennis heeft kunnen nemen van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om te voorkomen dat de inhoud in strijd niet rechtsgeldig is.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk geen overduidelijke onrechtmatigheid te hebben aangetroffen in de tekst van betreffende link op het moment van vermelding/koppeling
De auteur heeft geen invloed op de inhoud van de huidige op toekomstige gelinkte pagina’s
Daarom distantieert auteur zich hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van alle gewijzigde ínformatie na het koppelen van betreffende hyperlink. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die genoemd worden op onze eigen website alsook op buitenlandse vermeldingen in gastenboeken, discussiefora, linkdirectory’s, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door derden worden genoemd of gebruikt. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is de aanbieder van de betreffende pagina, en niet degene die alleen linkt naar genoemde publicatie, aansprakelijk.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om alle auteursrechten van  afbeeldingen, audio- en videoclips en teksten te respecteren, en waar mogelijk eigen foto’s, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten.  Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijke geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Uit de vermelding alleen kan niet geconcludeerd worden dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden
Het copyright van door auteur uitgebrachte intellectuele eigendom blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Reproductie of gebruik van deze afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere digitale of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. rechtsgeldigheid van het uitsluiten van aansprakelijkheid
Het uitsluiten van aansprakelijkheid heeft betrekking op het aanbod op deze website. Als onderdelen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende juridische situatie, staat dat los van de overige informatie op deze website.