Privacybeleid volgens artikel 13 AVG

De bescherming van de persoonlijke privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt, waar we met veel aandacht in onze bedrijfsprocessen rekening mee houden. Daarom zullen wij u hieronder informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de gegevensbeschermingsaanspraken en -rechten waarop u recht hebt.

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Toologic BeNeLux B.V.
Oud Eemnesserweg 5L
3741 MP Baarn
Tel.: +31 (0) 85.07 03 400
Mail: info@toologic-benelux.nl

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

SIC GmbH
Helmut Pelster
Harscheidweg 18a
45472 Mülheim an der Ruhr
Tel: +49 (0) 208 3073494
Mail: h.pelster@sic-trust.de

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Als u persoonlijke informatie aan ons hebt verstrekt, gebruiken wij deze uitsluitend voor het doel van het technisch beheer van onze websites en om uw wensen en eisen te voldoen, zodat in de regel om te reageren op uw verzoek.

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, artikel 6 par. 1 lit. een algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) als de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn om een ​​contract te vervullen waarvan u een partij bent, artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming onderhevig is, artikel 6 par. 1 lit. c DSGVO als juridische basis. 6, paragraaf 1 van het verwerken van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een ander te beschermen en niet uw belangen, de fundamentele rechten en vrijheden, de voormalige belang niet opwegen tegen, is een soort .. Lit. f DSGVO als juridische basis voor verwerking.

3. Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
Binnen onze organisatie hebben die entiteiten toegang tot uw gegevens die zij nodig hebben om aan uw behoeften en vereisten te voldoen. Onze serviceproviders en plaatsvervangende agenten ontvangen mogelijk ook gegevens voor deze doeleinden. Een overdracht of andere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats tenzij – dit is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat we uw adres- en bestelinformatie doorgeven aan onze leveranciers bij het bestellen van producten;
– dit is vereist voor factureringsdoeleinden;
– U bent eerder akkoord gegaan.

4. Opslagduur
Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is verwijderd. Opslag kan plaatsvinden dan wanneer dit is verstrekt door de Europese of nationale wetgeving in de regelgeving van de EU wet, wetten of regels waaraan wij onderworpen. Een blokkering of verwijdering van de gegevens gebeurt zelfs wanneer een door de genoemde normen gestelde bewaarperiode afloopt, behalve dat een noodzaak voor verdere opslag van de gegevens voor een of een overeenkomst bestaat.

IV. Concrete gegevensverwerking

1. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden
a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking Telkens wanneer onze website wordt geopend, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer. De volgende gegevens worden hier verzameld:
(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) Het IP-adres van de gebruiker
(4) Datum en tijdstip van toegang
(5) Websites waarvan het systeem van de gebruiker onze website bereikt
(6) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

b) Juridische basis voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 par. 1 lit. f DSG-VO.

c) Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie. Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de beveiliging van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context. Voor deze doeleinden, onze legitieme interesse in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

d) Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel van de verzameling te bereiken. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid. In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit uiterlijk na drie maanden het geval.

e) Oppositie en verwijdering optie
Het verzamelen van de gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen tegenspraak van de kant van de gebruiker.

2. Gebruik van cookies
a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser eenduidig ​​kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt geopend. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bellende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde. De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:
(1) taalinstellingen
Daarnaast gebruiken we cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:
(1) Ingevoerde zoektermen
(2) frequentie van paginaweergaven
(3) Gebruik van websitefuncties
Bij toegang tot onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens verkregen. In dit verband is er ook een verwijzing naar dit privacybeleid.

b) Juridische basis voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, aangestoken. f DSGVO. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 lit. een GDPR.

c) Doel van de gegevensverwerking
Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde. We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:
(1) goedkeuring van taalinstellingen
(2) Onthoud trefwoorden
De gebruikersgegevens verzameld door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.
Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod constant optimaliseren. Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

e) Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze kant verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website optimaal te gebruiken.

3. Nieuwsbrief
a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de registratie voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker aan ons doorgegeven.
– E-mailadres
– optionele naam, functie en adres
Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij registratie:
(1) IP-adres van de aanroepende computer
(2) Datum en tijdstip van registratie
Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt er verwezen naar dit privacybeleid.

b) Juridische basis voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief, is de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 lit. een GDPR.

c) Doel van de gegevensverwerking
De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens als onderdeel van het registratieproces is bedoeld om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

d) Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel van de verzameling te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden normaal gesproken na een periode van 14 dagen verwijderd.

e) Oppositie en verwijdering optie
Abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Dit maakt ook een intrekking mogelijk van de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld.

4. Contactformulier en e-mailcontact
a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker deze optie accepteert, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
contact opnemen met:
– E-mailadres
– jouw bericht,
– optioneel uw naam, telefoonnummer

Terugbellen aub
– telefoonnummer
– E-mailadres
– jouw naam
– jouw bericht
Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijdstip van registratie
Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het verzendproces en wordt er verwezen naar dit privacybeleid. Als alternatief is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen. In dit verband worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

b) Juridische basis voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 lit. een GDPR. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. f DSGVO. Als de e-mail contact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is een extra wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO.

c) Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoermasker dient ons alleen om het contact te verwerken. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.
De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

d) Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel van de verzameling te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens van het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd. De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na een termijn van 90 dagen verwijderd.

e) Oppositie en verwijdering optie
U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. In zo’n geval kan het gesprek niet doorgaan. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

V. Uw rechten

U hebt het recht op informatie op grond van artikel 15 DSGVO, het recht om te corrigeren op grond van artikel 16 DSGVO, het recht op artikel 17 DSGVO, recht op een beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 DSGVO, het recht om gegevens overdraagbaarheid op grond van artikel 20 DSGVO en verwijder de recht van beroep op grond van artikel 21 DSGVO. Gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment door contact met ons ingetrokken. Houd er rekening mee dat de intrekking van kracht wordt pas voor de toekomst. Gegevensverwerking die vóór de herroeping worden niet beïnvloed. Om uw rechten uit te oefenen, neem dan contact op met één van de in deel I en II contact opgenomen.
Als u van mening dat de verwerking van uw gegevens tegen de wetgeving inzake gegevensbescherming overtreedt of claims voor de gegevensbescherming zijn anders overtreden op een manier die je kunt klagen bovendien bij een regelgevende instantie.

VI. Is er een plicht voor u om persoonlijke informatie te verstrekken?

U moet de persoonlijke informatie verstrekken die nodig is om onze zakelijke relatie te betreden en te voeren en dat we de bestelling moeten voltooien. Als u ons geen gegevens verstrekt, moeten we over het algemeen de sluiting van een contract of de uitvoering van het contract weigeren of kunnen we een bestaand contract niet meer uitvoeren en moeten we het daarom beëindigen.